top of page

Organizacją przyjmującą uczniów jest Olympus Education Services Single Member P.C., M Alexandrou, 600 65 Nei Pori, Grecja

Beneficjenci odbywając staż będą mogli skonfrontować zdobytą wiedzę i umiejętności z nową rzeczywistością i pracą w kompletnie innym, międzynarodowym środowisku. 80 uczniów zostanie skierowanych do firm zagranicznych działających w branżach zgodnych z profilem kształcenia (technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik pojazdów samochodowych), gdzie będą zobligowani do wykonywania poleceń przełożonych wydawanych w języku angielskim. Wzmocni to motywację uczniów do nauki języka angielskiego, ale pozwoli również poznać inną kulturę pracy. Pracując, uczniowie poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz stosowane technologie. Dostrzega się również możliwość, że uczniowie, tak jak ich poprzednicy, którzy uczestniczyli w zrealizowanych w przeszłości projektach praktyk zagranicznych otrzymają propozycje pracy w okresie wakacji z możliwością podpisania umowy o pracę po zakończeniu nauki w szkole średniej, co pozwoli im na dużo łatwiejszy start w realiach wymagającego rynku pracy. Pozytywne opinie uczniów przedstawione na forum szkoły i w lokalnych mediach, które będą przedstawiane w ramach upowszechniania rezultatów projektu, zwiększą motywację do nauki innych uczniów ZSMiO i będą stanowiły zachętę dla uczniów gimnazjum i zreformowanej szkoły podstawowej do wybierania szkół kształcących zawodu co jest  priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przyczyni się to również do aktywizacji uczniów, a w dłuższej perspektywie, rozwój całego województwa podlaskiego.

Konferencja podsumowująca projekt praktyk zawodowych w Grecji
pt. „Nowoczesne edukacja w nowoczesnej Europie”

We wtorek 13 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży odbyła się konferencja podsumowująca projekt praktyk zawodowych w Grecji pt. „Nowoczesne edukacja w nowoczesnej Europie” finansowany ze środków UE. Główny cel tej imprezy to upowszechnianie efektów praktyk wśród rodziców uczniów i sympatyków Mechaniaka oraz popularyzowanie wiedzy na temat programu ERASMUS+.

Impreza została zaplanowana w dniu zebrań z rodzicami. Do sali gimnastycznej przybyło około 350 rodziców uczniów ZSMiO. Na początek spotkania goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną na 100-ną Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Następnie koordynator projektu Andrzej Borawski pogratulował artystom i nawiązał do wspaniałej postawy uczniów, reprezentujących Polskę i naszą szkołę podczas praktyk zawodowych w Grecji. Bardzo dobre opinie o naszej młodzieży wyrażane przez partnerów greckich potwierdził p. Marcin Księżopolski organizator pobytu praktykantów w Grecji. On również nawiązywał w swoim wystąpieniu do współczesnego patriotyzmu i dumy z Polski.

Uczestnikom praktyk uroczyście wręczono certyfikaty uczestnictwa, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zaprezentowane zostały zdjęcia w formie pokazu multimedialnego ilustrowanego grecką muzyką. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów o uczestnikach tego projektu. Na koniec pan dyrektor poinformowała, że szkoła zamierza pisać kolejne projekty z Erasmusa , tak by uczniowie z młodszych klas też mogli skorzystać z tej atrakcyjnej formy wsparcia.

Po części oficjalnej p. Andrzej Borawski zaprosił uczniów i nauczycieli, opiekunów poszczególnych grupa do auli szkolnej na przygotowany poczęstunek. Tam uczniowie potwierdzili odbiór certyfikatów i dzielili się swoimi spostrzeżeniami z praktyk i pobytu w Grecji. Oto niektóre wypowiedzi uczniów:

- dzięki udziałowi w projekcie staliśmy się bardziej otwarci na świat i ludzi, mamy poczucie własnej wartości, wiemy na co nas stać nie boimy się nowych wyzwań,

- doskonale radziliśmy sobie w obcym środowisku, umiemy współpracować w grupie i potrafimy nawiązywać dobre relacje z innymi ludźmi;

- staliśmy się bardziej odpowiedzialni, punktualni i zdyscyplinowani;

- wiele dowiedzieliśmy się o wybranych przez siebie kierunkach kształcenia i przekonaliśmy się, że to zawody z przyszłością;

 - nauczyliśmy się otwartości i zrozumienia dla innych kultur, które mieliśmy okazję poznać staliśmy się bardziej tolerancyjni i wyrozumiali, poprawiliśmy swoje umiejętności językowe i pozbyliśmy się strachu przed porozumiewaniem w tym języku;

- projekt sprawił, że poczuliśmy się wyjątkowo, ponieważ chętnych było wielu, a wybrano nas, doceniamy to i czujemy się wyróżnieni; jesteśmy przekonani, że dobrze wykorzystaliśmy czas praktyk i swój pobyt w Grecji;

- to była niezwykła przygoda, której tak naprawdę nie da się opisać żadną prezentacją ani słowami, to po prostu trzeba przeżyć;

- podczas pobytu w Grecji zobaczyliśmy wiele niezwykłych miejsc, które wcześniej znaliśmy tylko ze zdjęć i filmów;

- projekt pozwolił nam na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji i umiejętności odpowiednimi certyfikatami oraz oceną z praktyk, którą wystawiali nam pracodawcy.

Podczas realizacji praktyk powstała również strona internetowa projektu, której autorką jest p. Ewa Dziedzicka-Twardowska. Strona prezentuje wiele ciekawostek dotyczących naszego pobytu w Grecji, cały czas jest rozbudowywana – zostaną na niej umieszczone także materiały z dzisiejszej konferencji.

bottom of page