top of page
Kurs języka angielskiego

W obliczu praktyk zagranicznych uczniowie byli zobowiązani ukończyć kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i zdać egzamin.

Dlaczego warto znać język angielski ?

Język angielski jest współcześnie najpopularniejszym językiem obcym na świecie – zna go ok. 1,5 miliarda ludzi mieszkających na wszystkich kontynentach. Jest językiem nauki, biznesu, współpracy międzynarodowej i dyplomacji. Umożliwia naukę i studiowanie za granicą, jest niezbędny, aby dostać dobrą pracę w Polsce i w zjednoczonej Europie. Z pewnością ułatwi komunikowanie się i poruszanie podczas wyjazdów zagranicznych.

Znajomość języka angielskiego w znacznym stopniu ułatwia  nawiązywanie kontaktów z obcokrajowcami, np. za pomocą e-maila z ludźmi z całego świata, a także poszukiwanie interesujących wiadomości na obcojęzycznych stronach internetowych. Otwiera wiele możliwości rozwoju osobistego albowiem umożliwia zrozumienie tekstów ulubionych utworów muzycznych, dialogi w ulubionych filmach, czytanie gazet, książek i innych materiałów obcojęzycznych, często niedostępnych w języku polskim.

Kurs języka greckiego

Nabycie podstawowej znajomości języka greckiego w obliczu przyszłej komunikacji w kraju, gdzie ten język jest powszechnie używany ma istotne znaczenie dla osobistego i językowego rozwoju ucznia. Można by rzec, że chodzi tu o szeroko rozumianą wiedzę o świecie, która może znacząco wspierać świadomość realiów życia oraz kulturowo uwarunkowanych wartości i przekonań wybranych społeczeństw,  a także rozumienie zjawisk zachodzących na styku kultur, tj. relacji między odmiennymi społecznościami.

Równolegle z nauką języka wykwalifikowani nauczyciele- praktycy przybliżyli słuchaczom  obcą kulturę, tak by byli w stanie swobodnie i pewnie funkcjonować w obcym społeczeństwie. Można tu rozróżnić umiejętności społeczne, życiowe, zawodowe i związane ze spędzaniem wolnego czasu oraz umiejętności nawiązywania kontaktów.

Godzina 4.30 rano ...